Informasjons-plattform for arbeidsmarkedet i Arktis

Ungdom som sliter/dropper ut av skolen

Hvordan ta opp et problem?

Konfliktforebyggende kommunikasjon

Framtidsfylket Finnmark

Fremtiden er ennå ung

Mona

Mellom barken og veden

Hosted by:

Inter Arctic

Kopibeskyttet © iaweb.tv 2015 - Alle rettigheter forbeholdt

Publ. Ans.: Dagfinn Gjerde